Nu verkrijgbaar: Reis naar de Spaanse Burgeroorlog als E-book
Maak 9,95 over op rekening NL82RABO0315692839 t.n.v. J.C.Faber
en lees het waargebeurde historische verhaal van mijn grootvader


Waar hou ik mij nog meer mee bezig?

What more do I keep myself busy with?

Mijn muziek / My music

Portretten tekenen en schilderen / Drawing and painting portrets

Reis naar de Spaanse Burgeroorlog / Journey to the Spanish Civil War